Byggeriet udgør en stor del af dansk økonomi, men på trods af dette er byggebranchen endnu blandt de mindst digitaliserede sektorer i Danmark. En ny strategi som blev udgivet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i januar 2019 har fokus på at fremme produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i byggebranchen ved at øge digitaliseringen i branchen.

Læs mere her: https://www.trm.dk/da/nyheder/2019/ny-strategi-skal-styrke-den-digitale-omstilling-af-byggebranchen

Lad os hjælpe jeres projektsalg i gang med digitalisering her