Senior full-stack developer

Vi får snart travlt. Derfor søger vi nu en dygtig senior full-stack udvikler, der kan være med til at udvikle vores produkt i mange år frem.

Hococo er i rivende udvikling og søger derfor nu en full-stack udvikler, der kan være med til at udvikle vores produkt i mange år frem.

 

Vi tilbyder en SaaS-softwareplatform, der er udviklet til at forbedre kommunikation og service inden for ejendomsbranchen. Missionen er at skabe den perfekte lejeroplevelse. Vi går op i at bruge moderne teknologi rigtigt, og vi mener, at vi med vores løsning, også vil kunne forbedre udlejers arbejdsdag. Du vil få en vigtig rolle i vores startup, hvor du vil få rig mulighed for at udfordre branchen, skabe et fantastisk produkt og være i konstant udvikling. Vi forventer du er selvkørende, ambitiøs og ivrig på at innovere / prøve ny teknologi af.

 

Krav til din faglige profil:

 

 • Du har erfaring med udvikling af single page applications.
 • Du er erfaren Laravel REST API udvikler.
 • Du har forståelse for database-udvikling.
 • Du er en ørn til udtænkning og udspecificering af web-baserede softwareløsninger.

 

Derudover, så er der point at hente hvis:

 

 • Du er godt kendt i vores teknologi-stack (Laravel, Vue.js, Capacitor, Typescript, Node.js, Azure, Docker, Kubernetes, mm.)
 • Du har forståelse for bundlinjen, men går ikke på kompromis med kvaliteten af dine løsninger – uden at være perfektionist.

 

Vi tilbyder: 

 • En fleksibel arbejdsplads med god balance mellem det private og det professionelle.
 • Mulighed for 4-dages arbejdsuge og fleksible arbejdstider. Frihed under ansvar.
 • Masser af sociale arrangementer inkl fredagsbar sammen med de andre spændende startups i huset – der er aldrig kedeligt på kontoret. 
 • Lækker frokostordning med frugt, grønt, snacks, te, kaffe m.m.
 • Stort fokus på trivsel, udvikling og opkvalificering, bl.a. med mulighed for deltagelse på messer, konferencer, online kurser m.v.
 • Du behøver ikke være verdensmester i vandpolo, men der er mulighed for betalt sports-hour i arbejdstiden. Hvis du er mere til anden aktivitet, så flyder der også med legoklodser på kontoret.
 • Løn efter kvalifikationer. 

 

Du kommer til at arbejde i en ung og uformel virksomhed med flad struktur, hvor alles meninger bliver hørt og hvor dine ideer bliver kan blive til virkelighed. Rent personligt, så er du vant til at arbejde med andre mennesker, og vi ser gerne, at du er i stand til at kommunikere skriftligt og mundtligt på et højt niveau. Det er et stort plus hvis du også er klar på noget socialt med dine kommende kollegaer. Vi har en fantastisk stemning på kontoret og håber du vil være med til at gøre den endnu bedre.

 

English version

Talented full-stack developer

Hococo is growing rapidly, so we’re now looking for a talented full-stack developer, who can help develop our product in the near future and for many years to come.

We offer a SaaS software platform meant to improve communication and service in real estate. Our mission is to create the perfect tenant experience. We’re passionate about using modern technology correctly, and we believe that our solution will also improve the administrators’ work flow significantly. You will be an integral part of our start-up, and you will be given plenty of opportunity to challenge the business, create a fantastic product and be in constant development. We expect that you are driven, ambitious and eager to innovate and try out new technology.

You will need to be able to check off the following criteria:

 • You have experience with developing single-page applications (SPA).
 • You are an experienced Laravel REST API developer.
 • You can put together a reasonable normalized database schema.
 • You’re passionate about problem solving and developing web-based software solutions.

Apart from that, you get some extra points if:

 • You’ve worked with our technology stack (Laravel, Vue.js, Capacitor, Typescript, Node.js, Azure, Docker, Kubernetes, and more.)
 • You understand that there’s a bottom line to consider, but you don’t compromise on the quality of your solutions – without being a perfectionist.

We offer:

 

 • A flexible working environment with a good work/life balance.
 • The possibility to work 4 days / week and flexible hours. Freedom with responsibility.
 • Loads of social events, including Friday bars along with the other exciting startups residing in the office space. It should never be boring to go to work!
 • Possibility for a delicious lunch scheme, including fruit, snacks, tea, coffee, etc.
 • Focus on personal well-being, development and training, with plenty of opportunity to attend conferences, online courses etc.
 • You don’t need to be a water polo or mountain climbing GOAT, but there is the possibility for a paid sports hour during office hours. If you are not the sporty type and more interested in maintaining your brain activity, we do provide gratuitous amounts of lego.
 • Salary according to qualifications.

You will be working in a young company with a flat hierarchy, where everyone’s opinion is taken into consideration. Personally, you’re used to working with other people, and we think it’s important that you are able to communicate verbally and in writing at a high level. It’s a bonus if you’re up for being social with your colleagues. The mood at the office is fantastic, and we hope you will be contributing to making it even better.

Interviews will be conducted as qualified applicants appear.