Privatlivspolitik

  

1. Registrering og behandling af personoplysninger

Hococo er en alt-i-en service- og kommunikationsplatform, der har til formål at forbinde lejere med deres udlejer. Vores mål er at skabe unikke lejeroplevelser gennem service og fællesskaber.

Vi indsamler og behandler persondata som et naturligt led i driften af hococo (Tenant Relationship Management Platform), og ikke mindst for at kunne levere bedre oplevelser i den bygning din brugerprofil er tilknyttet. Vi har derfor vedtaget nedenstående politik. Den fortæller dig, hvordan vi behandler de persondata, vi indsamler og bruger, når du logger ind og anvender vores tjenester.

Hococo’s opbevaring og behandling af dine personoplysninger er underlagt vilkårene i denne privatlivspolitik. 

Vi gør opmærksom på, at hococo i de fleste henseender alene er databehandler, og agerer derfor på instruks af din udlejer. Du kan eventuelt finde din udlejers egne privatlivspolitikker inde i app’en eller få dem udleveret ved at kontakte din udlejer direkte.  

2. Hvilke personoplysninger opbevares og benyttes?

Hococo behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige kontaktoplysninger (navn, mail, telefonnummer og adresse)
 • Preferencer og interesser
 • Svar i kundeundersøgelse

3. Formålene med behandling

Hococo forbinder lejere med deres udlejere. Formålet med hococo er at give lejere en unik serviceoplevelse gennem en brugervenlig app. For at kunne dette behandler vi personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af serviceydelser, herunder ved benyttelse af leverandører
 • Kommunikation i forbindelse med udbud af hococo’s services
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af hococo’s system og services

Behandling af personoplysningerne vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for opfyldelse af de pågældende formål.

6. Deling af personoplysninger

Følgende personer vil kunne få adgang til personoplysninger:

 • Medarbejdere hos hococo’s leverandører, som leverer eller giver tilbud på, de omhandlede serviceydelser
 • Hococo medarbejdere, som er beskæftigede med de relevante serviceydelser

Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov, herunder i konkrete tilfælde med henblik på bekæmpelse af online svindel og andre kriminelle aktiviteter eller forsøg herpå.

Lejers personoplysninger opbevares i datacentraler (databehandlere) placeret inden for EU.

7. Varighed af opbevaring

Hococo sletter løbende personoplysninger, når de ikke er nødvendige for at opfylde det formål, de oprindeligt er indsamlet til.

8. Sikkerhedsforanstaltninger

Hococo sikrer personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion, sletning eller tab af oplysninger.

9. Rettigheder

Som bruger har du følgende rettigheder vedrørende de af hococo registrerede personoplysninger:

 • Adgang til at få oplyst hvilke personoplysninger om dig, der er registreret af hococo
 • Ret til få berigtiget urigtige oplysninger om dig registreret af hococo
 • Ret til at få slettet oplysninger om dig, når registreringen ikke længere er nødvendig for opfyldelse af formålene i pkt. 3 og ikke forhindres af en opgave/pligt, der påhviler hococo i medfør af dansk eller EU-lovgivning
 • Adgang til at få udleveret eller fremsendt de oplysninger, du selv har afgivet til hococo i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, evt. per e-mail

10. Ændring af persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik vil løbende kunne justeres af hococo for at efterleve de til enhver tid gældende persondataregler.

11. Kontakt

Hococo ApS (hococo), c/o Univate, er beliggende Emil Holms Kanal 14, 2300 København, CVR.nr. 39760061.

Hvis du har indvendinger mod hococo’s behandling af dine personoplysninger, opfordres du til at kontakte: katrine@hococo.io

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over hococo’s behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.