Senior full-stack developer

Vi får snart travlt. Derfor søger vi nu en senior full-stack udvikler, der kan være med til at udvikle vores produkt i mange år frem.

Hococo er en softwareplatform, der er udviklet til at forbedre kommunikation og service inden for ejendomsbranchen. Vi går op i god UX, og vi mener at vi med vores løsning, vil kunne forbedre lejer-oplevelsen væsentligt, samtidigt med at vi optimerer udlejers processer. Du vil få en vigtig rolle i vores startup, hvor du vil få rig mulighed for at udfordre branchen, skabe et fantastisk produkt og være i konstant udvikling. Vi forventer du er selvkørende, ambitiøs og ivrig på at innovere / prøve ny teknologi af.

Krav til din faglige profil:

 • Du har har erfaring med udvikling af single page applications.
 • Du er erfaren Laravel REST API udvikler.
 • Du har forståelse for database-udvikling.
 • Du er en ørn til udtænkning og udspecificering af web-baserede softwareløsninger.
 • Du har forståelse for bundlinjen, men går ikke på kompromis med kvaliteten af dine løsninger – uden at være perfektionist.

Derudover, så er der point at hente hvis:

 • Du er platform-agnostisk, og kan skifte mellem Windows, Linux og OS X uden at blinke.
 • Du er godt kendt i vores teknologi-stack (Laravel, Vue.js, Capacitor, Typescript, Node.js, Azure, Docker, Kubernetes, mm.)

Du kommer til at arbejde i en ung virksomhed med flad struktur, hvor alles meninger bliver hørt.

Rent personligt, så er du vant til at arbejde med andre mennesker, og vi ser gerne at du er i stand til at kommunikere med andre mennesker skriftligt og mundtligt på højt niveau. Det er et stort plus hvis du også er klar på noget socialt med dine kommende kollegaer. Vi har en fantastisk stemning på kontoret og den skal du selvfølgelig bidrage til at gøre endnu bedre.

Løn efter kvalifikationer.

English version

Senior full-stack developer

We’re going to be busy soon, so we’re now looking for a senior full-stack developer, who can help develop our product in the near future and many years to come.

Hococo is a software platform meant to improve communication and service in the real estate business. We’re passionate about great UX, and we believe that with our solution, we will be able to improve the owner and tenant experience substantially, while optimizing the processes involved in the administration of property. You will be an integral part of our start-up, where you will be given plenty of opportunity to challenge the business, create a fantastic product and be in constant development. We expect that you are driven, ambitious and eager to innovate and try out new technology.

You will need to be able to check off the following demands:

 • You have experience with developing single-page applications (SPA).
 • You are an experienced Laravel REST API developer.
 • You might not be a database engineer, but you can put together a reasonable normalized database schema.
 • You’re passionate about problem solving and developing specifications for web-based software solutions.
 • You understand that there’s a bottom line to consider, but you don’t compromise on the quality of your solutions – without being a perfectionist.

Apart from that, you get some extra points if:

 • You’re platform agnostic and can switch between Windows, Linux and OS X effortlessly.
 • You’ve worked with our technology stack (Laravel, Vue.js, Capacitor, Typescript, Node.js, Azure, Docker, Kubernetes, and more.)

You will be working in a young company with a flat hierarchy, where everyone’s opinion is taken into consideration. Personally, you’re used to working with other people, and we think it’s important that you are able to communicate verbally and in writing at a high level. It’s a bonus if you’re up for being social with you colleagues. The mood at the office is fantastic, and you will of course be contributing to making it even better.

Interviews will be conducted as qualified applicants appear. Salary after qualifications.